ისტორია

რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი

რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი. სასწავლებელი წარმოადგენს ყოფილი ხუთი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის გაერთიანებას:

1. 57-საჯარო სკოლა

2. სენტ ეგზიუპერის ქართულ ფრანგული სკოლა

3. "ა-Z“ (ანი-ცეტი)

4. საერო სკოლა-ლიცეუმი მოძღვარი

5. მარი ბროსეს სკოლა

სასწავლებელი ევროპის გაერთიანების იდეების ავტორის რობერ შუმანის სახელს ატარებს და შესაბამისად ევროკავშირის პრინციპზეა აგებული – ევროპული სასწავლებლის დამფუძნებელი თითოეული სკოლა საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვის თვალსაზრისით ინარჩუნებს ინდივიდუალობას და დამოუკიდებლობას პროგრამების სახით. ქართული, ფრანგული, გერმანული და ინგლისური სკოლების გაერთიანებით ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში პრაქტიკულად განხორციელდა რობერ შუმანის მიერ 1950 წელს დეკლარირებული განახლებული ევროპის გაერთიანების პრინციპი "მრავალსახეობისა და განსხვავებულობის ერთობა-სტაბილურობის გარანტი". რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი სთავაზობს ქართულ საზოგადოებას თანამედროვე განათლებას ხუთი მიმართულებით :

ზოგადსაგანმანათლებლო სტანდარტული მოდელი

პროგრამა „ექვთიმე თაყაიშვილი“

სტანდარტს ზემოთ ოთხი მოდელი

პროგრამები სამი უცხო ენის გაძლიერებული სწავლით:

გერმანული

პროგრამა "ა-z"

ინგლისური

პროგრამა "მოძღვარი"

ფრანგული

ა) პროგრამა – "სენტ-ეგზიუპერი"
ბ) პროგრამა – "მარი ბროსე"