სასწავლო წლის კალენდარი

2021-2022 სასწავლო წლის კალენდარი

  • სწავლის დაწყების თარიღი
  • სასწავლო წელი
  • I კლასის მოსწავლეთათვის
  • პირველი სემესტრი

სასწავლო წლის დაწყების თარიღი

2021-2022 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია: 2021 წლის 15 სექტემბერი, ხოლო დასრულების - 2022 წლის 15 ივნისიგარდა  და XII კლასისა

სასწავლო წელის სემესტრი

სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტერს. სასწავლო წელს ორ სემესტრად ყოფს ზამთრის არდადეგები.

პირველი კლასის მოსწავლეთათვის სასწავლო წლის დასრულების თარიღი

I კლასის მოსწავლეთათვის 2021-2022  სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2022 წლის 27 მაისი, ხოლო  XII კლასის მოსწავლეთათვის - 2022 წლის 20 მაისი

სასწავლო წლის პირველი სემესტრი

2021-2022  სასწავლო წლის პირველი სემესტრი მთავრდება 2021 წლის 29  დეკემბერს. მეორე სემესტრი იწყება 2022 წლის 17 იანვარს

2021-2022 სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეები:

©2022. რობერ შუმანის ევროპული სასწავლებელი

სასწავლებლის ბიბლიოთეკა: ელექტრონული კატალოგი