ადმინისტრაცია

closed Icon Opend Icon

დირექტორები

— მარინე ანდრონიკაშვილი
— ხათუნა კერესელიძე
— იზოლდა ჯინჯიხაძე
— მარიამ გიორგაძე

closed Icon Opend Icon

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

— მარიამ გიორგაძე

closed Icon Opend Icon

მთავარი ბუღალტერი

— მარინე უფლისაშვილი

closed Icon Opend Icon

საქმისმწარმოებელი

— ირინა მგელაძე