დირექტორი: იზოლდა ჯინჯიხაძე

დირექტორი: ხათუნა  კერესელიძე

დირექტორი: მარინე ანდრონიკაშვილი

დირექტორი: ვაჟა ცხოვრებაშვილი

 

 

სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი: მარიამ გიორგაძე

 

მთავარი ბუღალტერი: მარინე უფლისაშვილი

 

საქმისმწარმოებელი: ირინა მგელაძე

 

სასწავლო პროცესების მომსახურებისა და მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერი: ირმა მუსერიძე

 

 

განათლების სამინისტრო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრი რობერ შუმანის ევროპული სასწავლებლის ბიბლიოთეკის კატალოგი სენტ-ეგზიუპერის ბიბლიოთეკის კატალოგი
Copyright © 2011, Robert Schuman European School. All rights reserved. Developed by DesignEx